โทรศัพท์บริการแห่งชาติ:
+86-13686683243

KYD
KYD GROUP CO.,LTD

Hardware Division
ฝ่ายฮาร์ดแวร์
ฝ่ายฮาร์ดแวร์
Hardware Division